Қызмет туралы жыл сайынғы есеп

«Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 27 желтоқсандағы №204-VI Заңының (бұдан әрі – Заң) 25-бабы 6-тармағына сәйкес,  табиғи монополия субъектісі тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында жарты жылдың және жылдың қорытындылары бойынша бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы, есептер беруді өткізеді.

Одан басқа, осы Заңның 26-бабы 2-тармағының 24) тармақшасының талаптарын орындау жолында табиғи монополия субъектісі тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есептерді бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде өзінің интернет-ресурсындаорналастыруға міндетті.