Сатып алуды жүзеге асырудың ерекше тәртібі

(https://zakup.sk.kz/#/ext/regulation) Тәртіптің 73-бабының 3-тармағына сәйкес, осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес жүзеге асырылатын сатып алуды қоспағанда, ерекше тәртіпті қолдана отырып өткізілетін (www.zakup.sk.kz) электрондық сатып алудың ақпараттық жүйесінің сатып алу веб-порталын пайдаланбай, жоспарланатын сатып алу туралы ақпарат тапсырыс берушілердің (болған кезде) немесе портфельдік компанияның веб-сайттарында орналастырылады.