Мұнай құбырларының сенімділігі және қауіпсіз пайдалану